Welkom

 

HE_pasfoto_5365_lr
Hottie Eigenraam

Welkom op de site van Mijn Gebarenwereld. Bij Mijn Gebarenwereld kun je terecht voor het volgen van cursussen, waarbij je leert om gesproken taal te ondersteunen met baby- en kindgebaren. Klik hier voor meer informatie over baby- en kindgebaren. Rechtstreeks contact is mogelijk via telefoonnummer
06-5533 6645 of middels het invullen van het contactformulier. In het najaar van 2015 zijn de cursussen van start in IJlst in de gemeente Súdwest-Fryslân. De cursussen worden in het Nederlands of in het Fries gegeven door Hottie Eigenraam.

Hottie Eigenraam
Mijn werkzame leven is gestart als kleuterleidster, waarna een aantal jaar volgde als hoofdleidster, adjunct-directrice en als invalonderwijzeres in groep 1, 2 en 3. Na een lange periode in het bedrijfsleven vond ik in de zorgsector een ondersteunende baan op kinderdagcentra voor kinderen met een beperking. Tijdens dit werk kreeg ik kennis van de gebarentaal. Dit heeft mij doen besluiten om cursussen te gaan volgen in de Nederlandse Gebaren Taal (NGT). In mei  2015 is het certificaat voor Docent Baby-en Kindgebaren Specialist daaraan toegevoegd. Enthousiast geworden van de meerwaarde van de gebarentaal ben ik een eigen bedrijf gestart: Mijn Gebarenwereld. Mijn Gebarenwereld is aangesloten bij een overkoepelende organisatie ‘Leer mij begrijpen’.

http://www.leermijbegrijpen.nl

De methode ‘Leer mij begrijpen’ is ontwikkeld door Miša Halčáková (Zeg het met je handjes)

Via deze methode leer je op een praktische manier baby- en kindgebaren door middel van activerende werkvormen. Ook theorie over taalontwikkeling komt aan bod, waardoor je beter kunt inspelen op de ontwikkelingsfase waarin je kind zich bevindt.

De methode geeft een kijkje in de gedachten van baby en kind. Allereerst door het begrijpen van de non-verbale signalen, oftewel lichaamstaal. Het aflezen van lichaamstaal, zonder daar als ‘luisteraar’ vanuit je eigen interpretatie betekenis aan te geven.

Omdat de gesproken taal voor baby’s en jonge kinderen nog niet toegankelijk is worden er eenvoudige gebaren (afkomstig uit de Nederlandse Gebarentaal) aangereikt. De gebaren (motorische vaardigheid) kan een baby al vanaf 6 maanden maken. Het praten (fijne motoriek) ontwikkelt zich veel later. Mede door het gebruik van gebaren en het woord te zeggen, wordt de spraak gestimuleerd.

De methode is geschikt voor zowel ouders als professionals, individueel of in groepen. Dus de keuze is groot en iedereen kan het leren. Ben je nu enthousiast geworden en wil je graag gelijk een cursus volgen? Kijk in de agenda voor de eerst volgende cursus of stuur me een mailtje als je nog vragen hebt.