Op 15 mei de twadde Fryske Kennismakingscursus yn Snits

Net als op 8 mei zal er ook nu een grote groep pedagogische medewerkers aanschuiven bij de kennismakingscursus Baby- en Kindgebaren.  Het kenniscentrum meartaligens jonge bern SFBO heeft mij deze opdracht gegund i.v.m. de ‘Fryske’ presentatie (net als die van 8 mei jl.) Het is ontzettend leuk om met pedagogische medewerkers van de aangesloten locaties van het SFBO te mogen werken.