Baby- en kindergebaren voor professionals

Voor en na de zomervakantie heb ik een aantal cursussen mogen geven aan professionals in opdracht van SFBO.

Het was geweldig om dit te mogen doen voor zulke enthousiaste cursisten. En wat mooi dat de waarde van het ondersteunen van de gebaren bij de woorden wordt gezien, gehoord en ervaren door de professionals. Juist wanneer het kind nog niet (goed) kan spreken, maar toch begrepen wordt door het gebruik van gebaren. Wat scheelt dat een frustratie!

De belangstelling is enorm en de aanmeldingen ook! Daardoor zijn er nog een aantal avonden ingepland. Geweldig!

Enkele reacties op de kennismakingscursus van 15 mei te Sneek

Ook deze avond maakte een enthousiaste groep met pedagogische medewerkers van verschillende locaties kennis met de baby- en kindgebaren.

Enkele reacties:

 1. Het is niet alleen leuk voor de pedagogische medewerkers, maar ook voor ouders.
 2. Prachtig, een andere manier van communiceren, het heeft mij veel gebracht.
 3. Meer inzicht gekregen in de gebarenwereld.
 4. Wat leuk, gebaren op papier meegekregen en een liedje met gebaren geleerd.
 5. Inzicht gekregen in het belang ervan, m.n. voorpeuters die bijvoorbeeld een achterstand hebben.

Ik ben blij te lezen hoe iedereen de meerwaarde ervan onderstreept.

Op 15 mei de twadde Fryske Kennismakingscursus yn Snits

Net als op 8 mei zal er ook nu een grote groep pedagogische medewerkers aanschuiven bij de kennismakingscursus Baby- en Kindgebaren.  Het kenniscentrum meartaligens jonge bern SFBO heeft mij deze opdracht gegund i.v.m. de ‘Fryske’ presentatie (net als die van 8 mei jl.) Het is ontzettend leuk om met pedagogische medewerkers van de aangesloten locaties van het SFBO te mogen werken.

 

Reacties: Op 8 mei de Fryske Kennismakingscursus in baby- en bernegebaren:

Een leuke, enthousiaste groep van 25 pedagogische medewerkers mogen ontvangen op een mooie kinderopvanglocatie “Alderleafste” in Dokkum. Enkele reacties vanuit de groep:

 • Ik weet nu hoe belangrijk gebaren zijn voor een kind.
 • Zou goed zijn dat iedereen er mee gaaT werken.
 • Baby- en kindgebaren zijn heel goed te gebruiken in mijn werk.
 • Je leert de details en het ‘waarom’ van baby- en kindgebaren.
 • Ik ga er mee aan de slag.
 • Het stimuleert de taalontwikkeling.
 • Leuke interactie tijdens de presentatie.
 • Superleuk om de baby- en kindgebaren op deze manier te leren kennen.

Kennismakingscursus in het Fries!

Op 8 mei a.s. wordt te Dokkum een kennismakingscursus in baby- en kindgebaren gegeven in het Fries.
De groep zit helemaal vol. Ik ben blij dat er zoveel belangstelling getoond is van pedagogische medewerkers van kinderopvanglocaties uit de buurt.

Heit&Mem artikel

Afbeeldingsresultaat voor heit & mem site

Leuk: ik ben benaderd door een journaliste van Heit&Mem om mee te werken aan een artikel over baby- en kindgebaren. O.a. zal gekeken worden naar wat het belang is van baby- en kindgebaren en wat kan een Friestalig gezin hiermee?

In begin juli zal het interview plaats vinden.

Mooi om hier een bijdrage aan te mogen leveren!!!