Baby- en kindgebaren

gebaartechniekStel, je hebt je kindje drinken en een schone luier gegeven en nóg huilt je kindje. Maar je kunt je kindje niet vragen wat er aan de hand is… Of toch wel? Er is een manier waarop je wel met je kindje kunt communiceren: Namelijk door middel van baby- en kindgebaren.

Al voordat je kindje kan spreken kun je door gebarentaal toe te passen een ‘gesprekje’ met je kindje voeren. Je ondersteunt de gesproken taal met gebaren uit de Nederlandse Gebaren Taal. Het is dan al mogelijk dat je vanaf ongeveer 9 maanden gebaren terug kunt verwachten van je kindje. Zo kan je kindje zijn of haar gevoelens, behoeften en wensen leren aangeven. Dit aangeven via de gebaren vindt een groot aantal maanden eerder plaats dan dat het spraakorgaan van een kind geschikt is voor verbale communicatie.

Het praten begint bij de meeste kinderen tussen 12 en 18 maanden. Ook na de eerste woordjes (tijdens de peuterleeftijd) is het zo waardevol om de gebarentaal als ondersteuning te gebruiken. Het kan soms onduidelijk zijn wat je kindje zegt of bedoelt. Wanneer je kindje ‘boe’ zegt, bedoelt hij of zij dan boek, koe of koek? Door de gebaren te gebruiken begrijp je wát je kindje bedoelt.

Iedereen kan baby-en kindgebaren leren. ‘Genieten’ is het sleutelwoord.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van de baby- en kindgebaren?

  • Minder frustratie bij jou als ouder of verzorger omdat je niet hoeft in te vullen wat je kindje zou kunnen bedoelen, maar dankzij baby- en kindgebaren precies weet wat je kindje zegt. Dit versterkt en verrijkt de ouder-kindrelatie.
  • Met baby- en kindgebaren kan je kindje het initiatief nemen om een gesprek te starten.
  • De baby- en kindgebaren stimuleert de intellectuele ontwikkeling en ontwikkelt het zelfvertrouwen van je kindje.
  • Het versnelt de gesproken taalontwikkeling.
  • ‘Plaatjes’ kun je gemakkelijker onthouden dan wanneer je woorden alleen hoort, met baby- en kindgebaren maak je een plaatje bij de woorden die je tegen je kindje zegt.
  • Omdat je elkaar aankijkt als je gebaren gebruikt, heb je meer aandacht tijdens interacties en is veelvuldig herhalen van je boodschap niet nodig.
    Het levert meer tijd en ruimte op in je dagelijkse leven als ouder of direct betrokkene.
  • Jij en je kindje kunnen met andere gebarentaalgebruikers communiceren.
  • De gebaren zijn te gebruiken voor het Nederlands, het Fries, maar ook bij anderstaligen.

Heb je een kindje dat meer aandacht nodig heeft op het gebied van spraak of ontwikkeling? Dan kan het baby- en kindgebarenprogramma een goed hulpmiddel zijn om dichter bij je kindje te komen. Kinderen met het syndroom van Down, autisme, verstandelijke beperkingen of een taalachterstand kunnen moeite hebben met hun spraak. Voor deze kinderen is het een goede manier om taal aan te leren en te leren spreken. Dit geldt overigens niet alleen voor kinderen, maar ook voor jongeren en volwassenen.