MatriXCoach IJlst

De MatriXmethode van Ingrid Stoop is een praktische behandelwijze die snel en effectief afrekent met problemen. Deze door Ingrid Stoop zelf ontwikkelde coachingtechniek kan worden ingezet bij leerproblemen, mentale- en emotionele problemen. De persoon zelf staat hierbij altijd centraal, waarbij het voor de coach niet van belang is om de oorzaak van het probleem ( of problemen) vooraf te kennen. De methodiek werkt bovendien preventief: je “leert” hoe te leren, maar ook: leer om je eigen problemen zelf op te lossen.

matrixhoofd

MatriX Werkmodel: Je krijgt allerlei informatie binnen via het zien, het horen, het voelen en het denken. Dit komt eerst binnen in je korte geheugen.

Door het stellen van de juiste vragen van de coach, word je geholpen te bepalen wat je met die informatie wilt doen. Wil je hiermee iets doen, dan wordt door vraagstelling gezorgd voor het rangschikken naar belangrijkheid. Door het bewust worden van de ontvangen informatie, kan met behulp van de coach de lading die vaak aanwezig is bij die informatie worden geneutraliseerd. Of bij positieve ervaring van die informatie kan dat ook worden behouden.

Anders gezegd: door begeleiding van je coach kan je de diverse informatie die tot je gekomen is, sorteren, en rangschikken in belangrijkheid, maar ook “wissen” als dat gewenst is.

MatriXcoaching en MatriXleren werkt zowel voor kinderen als volwassenen en staat los van achtergrond of IQ. Als coach richt ik mij in eerste instantie op kinderen in de basisschoolleeftijd. Wanneer kinderen in deze leeftijdsgroep al leren hoe met informatie om te gaan, dan is de basis voor hun verdere leven gelegd.

MatriXcoaching: Volle hoofden, drukke hoofden, blokkades, angsten, leerproblemen, emotionele- en mentale problemen, traumatische herinneringen en negatieve toekomstbeelden. De MatriXmethode biedt een oplossing waar mensen zelf mee aan de slag kunnen. Iedereen kan al na één sessie zijn eigen strategie vinden om eigen problemen op te lossen. (Het is raadzaam om bij medisch falen en twijfel eerst een arts te raadplegen).

Uitgangspunt is de strategie, die mensen zélf ontwikkeld hebben bij het leren en bij emoties. Wanneer er problemen ontstaan, blijkt vaak dat hun eigen strategie niet werkt of dat zelfs het tegendeel bereikt wordt. Dán is het van belang om deze eigen strategie te vervangen door een strategie die beter werkt, makkelijker en sneller. De MatriXmethode werkt effectief en praktisch aan een oplossing en gaat niet eindeloos op zoek naar de oorzaak van het probleem.

Het doel van de begeleiding is het zelf aanpakken en oplossen van de problemen door gebruik te maken van de eigen kracht, de eigen kwaliteiten. Zo kunnen personen hun eigen unieke manier van informatieverwerking vinden die aansluit bij hun specifieke behoeften. Wanneer bepaalde informatie gestructureerd (of in sommige gevallen vernietigd) wordt, ontstaat voor de cliënt overzicht. Hierdoor komt er weer meer ruimte in hun hoofd en zijn zij beter in staat nieuwe informatie op te nemen, te verwerken, op te slaan en weer te gebruiken.

matrix_coach_ordnerMatriXleren: De kennis die je wordt aangeboden leert je te ordenen en op een handige manier op te slaan. Hierdoor wordt de leerstof bewust onthouden en kan het worden opgeroepen wanneer je het nodig hebt. Ook hier ontstaat voor de cliënt het gevoel van ruimte in het hoofd, waardoor ook nieuwe informatie toegang krijgt, en het geeft rust .

MatriXmodel emoties: Emoties zijn eigen gevoelens die in gang gezet worden bij de herinnering aan iets, of iets wat nu al bedacht is voor wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren. Je hebt er een eigen plan van gemaakt in je hoofd, een eigen “strategie”. In sommige gevallen ontstaan door deze strategieën problemen.

Deze eigen creatie is dus ook alleen te veranderen of te vervangen door de persoon zelf. Samen met je coach vind je de kracht om gebruik te maken van je eigen mogelijkheden:

De coach gaat samen met de persoon aan de slag om het hoofd weer op te ruimen, de informatie op de juiste plek te zetten en overbodige informatie te verwijderen.

Reactie van een jongen van 11 jaar, kort na een behandelingtraject

E.:

Ik vond het heel leuk bij juf Hottie.

We hebben van alles geleerd .

  1. Tafels
  2. Klok kijken
  3. Moeilijke woorden
  4. Concentreren

En nog veel meer .

En veel gepraat over hoe het beter kon.

Bijvoorbeeld een hoofdje tekenen van wat je in je hoofd had. En dan nog een hoofdje met hoe je het wilde en dan gingen we dingen een plekje in mijn hoofd geven en bijvoorbeeld een laatje met de tijden of een boek voor de moeilijke woorden enzovoort . Ik heb de tafel van 1 tot en met 10 nu ook goed in mijn hoofd . Het concentreren gaat nu ook een stuk beter.

We hebben veeeeeeeeeeeeeeeeeel gedaan en het was heel leuk .

Ik heb er heel veel aan gehad. Bedankt juf Hottie !!!!!!!

Ik heb echt super veel geleerd, het was een echt top jaar!!!!!!!!!! en hoop volgend jaar maar weer !

Eén van de opdrachten tijdens de coaching is om te tekenen wat je in je hoofd voelt:

  1. Zoals het op dat moment is
  2. Het wenshoofd zoals je het graag zou willen
  3. Het hoofd getekend ná de coaching

 

Tarieven Matrixcoaching

Kennismakingsgesprek gratis
Intakegesprek max. 1 uur € 60‚-
Intakegesprek middels een huisbezoek € 70‚-
Coachingsessie € 60‚-  per uur
Overleg leerkracht / bezoek school eerste 15 minuten gratis‚ daarna € 60‚-  per uur
Extra ondersteuning / coaching ouder op aanvraag € 60‚-  per uur
Oudergesprek en afronding gratis

Matrixcoach IJlst komt niet in aanmerking voor vergoeding uit uw zorgverzekering. Het zal blijken een basis te zijn voor uw kind in de groei naar volwassenheid: een waardevolle investering! Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Matrixcoach IJlst maakt onderdeel uit van Mijn Gebarenwereld.