Taalontwikkeling met gebaren

Doelgroep:

  • kinderen in het basisonderwijs met een gehoorbeperking.
  • inburgeraars met een gehoorbeperking.

De praktijk leert dat mensen met een gehoorbeperking moeilijk aansluiting kunnen vinden in het reguliere onderwijs of in het inburgeringsonderwijs. Een oplossing is te vinden door ondersteuning aan te bieden met gebarentaal in een 1-op-1 situatie of in kleine groepjes. Hierbij zal de lesstof van de school leidend zijn.